Nadstandardní aktivity

Od října se budou pro přihlášené předškoláky konat zájmové kroužky - šikovné ručičky, angličtina, divočiny, tanečky a hokus - pokus.  Více informací k přihlášení najdete v šatnách u oranžové a zelené třídy. 

Informační schůzky k novému školnímu roku

Ve středu 4. září pozveme do školky rodiče dětí z červené třídy, ve čtvrtek 5. září se sejdeme s rodiči z modré třídy, v pondělí 9. bude schůzka s rodiči z oranžové třídy a v úterý 10. září pozveme na schůzku rodiče dětí ze zelené třídy. Všechny schůzky budou začínat...

Nový školní rok je tu…

Školní rok 2019 - 20 začíná v pondělí 2. září.  Školka se otvírá v sedm hodin, děti přivádějte do tříd od 7.00 do 8.15 h. Vstup do žluté třídy je možný pouze od ulice Ke Školce. Při vstupu do ostatních tříd - červené, modré, oranžové a zelené - využívejte horní...

Krásné prázdniny!

Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto plné slunečných dnů, pohody, koupání, odpočinku, výletů a zmrzliny... Na děti se znovu těšíme v pondělí 2. září 2019.