Naše třídy 

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu “Cestujeme s mašinkou krajinou ctností”. Velmi blízko školky vede železniční trať Praha  – Benešov, což nás inspirovalo k pojmenování tříd. Naše třídy nesou názvy vagónků

Žlutý vagónek

Třída nejmladších dětí, které přichází poprvé do mateřské školy. Seznamujeme se s pravidly soužití v dětském kolektivu a učíme se sebeobsluze

 Červený vagónek

Třída dětí ve věku 3,5 – 4,5 let. Učíme se poznávat svět všemi smysly, hrajeme si, zpíváme a učíme se hezky spolu vycházet.

Modrý vagónek

Třída dětí ve věku 4 – 5,5 let, které již školku navštěvovaly. Stavíme ze stavebnic, kreslíme si a poznáváme, jak funguje svět kolem nás.

 

 

Oranžový vagónek

Třída věkově smíšená pro děti ve věku 4,5 až 6 let. Pracujeme s dětmi, které se připravují na zápis do školy, ale i s dětmi mladšími.
Učení nápodobou starších kamarádů je pro mladší děti zajímavé a motivující.

Zelený vagónek

Třídu navštěvují pouze předškoláci. Připravujeme děti na vstup do školy, rozvíjíme udržení pozornosti a trénujeme paměť.

Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální vzdělávací plány, které jsou sestaveny na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti