Naše třídy

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu "Poznáváme svět s mašinkou". Velmi blízko školky vede železniční trať Praha  - Benešov, což nás inspirovalo k pojmenování tříd. Naše třídy nesou názvy vagónků

zlutyvagon1

 Žlutý vagónek

Třída nejmladších dětí, které přichází poprvé do mateřské školy. Seznamujeme se s pravidly soužití v dětském kolektivu a učíme se sebeobsluze

cervenyvagon1

 Červený vagónek

Třída dětí ve věku 3,5 - 4,5 let. Učíme se poznávat svět všemi smysly, hrajeme si, zpíváme a učíme se hezky spolu vycházet.

modryvagon1

Modrý vagónek

Třída dětí ve věku 4 - 5,5 let, kteří již školku navštěvovaly. Stavíme ze stavebnic, kreslíme si, tančíme a poznáváme, jak funguje svět kolem nás.

oranzovyvagon1

Oranžový vagónek

Virtuální prohlídka: http://www.360vr.eu/gpix/denelltrade-skolka-zluta-trida

Třída věkově smíšená - dětí ve věku 4,5 až 7 let. Pracujeme s dětmi, které se připravují na zápis do základní školy, s dětmi s odkladem školní docházky, ale i s dětmi mladšími. Učení nápodobou starších kamarádů je pro mladší děti zajímavé a motivující. 

Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální vzdělávací plány, které jsou sestaveny na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

zelenyvagon1

Zelený vagónek

Virtuální prohlídka: http://www.360vr.eu/gpix/denelltrade-skolka-zelena-trida

Věkově smíšená třída dětí ve věku 4,5 až 7 let. Připravujeme děti na vstup do školy, rozvíjíme udržení pozornosti a trénujeme paměť.

Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální vzdělávací plány, které jsou sestaveny na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice.