Naše třídy a zahrada

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu “Poznáváme svět s mašinkou”. Velmi blízko školky vede železniční trať Praha  – Benešov, což nás inspirovalo k pojmenování tříd. Naše třídy nesou názvy vagónků

Žlutý vagónek

Třída nejmladších dětí, které přichází poprvé do mateřské školy. Seznamujeme se s pravidly soužití v dětském kolektivu a učíme se sebeobsluze

Virtuální prohlídka žluté třídy a herny 

 Červený vagónek

Třída dětí ve věku 3,5 – 4,5 let. Učíme se poznávat svět všemi smysly, hrajeme si, zpíváme a učíme se hezky spolu vycházet.

Virtuální prohlídka červené třídy

Modrý vagónek

Třída dětí ve věku 4 – 5,5 let, kteří již školku navštěvovaly. Stavíme ze stavebnic, kreslíme si a poznáváme, jak funguje svět kolem nás.

Virtuální prohlídka modré třídy a herny

 

 

Oranžový vagónek

Třída věkově smíšená – dětí ve věku 4,5 až 6 let. Pracujeme s dětmi, které se připravují na zápis do základní školy,
ale i s dětmi mladšími. Učení nápodobou starších kamarádů je pro mladší děti zajímavé a motivující. 

Virtuální prohlídka oranžové třídy

Zelený vagónek

Třídu navštěvují pouze předškoláci. Připravujeme děti na vstup do školy, rozvíjíme udržení pozornosti a trénujeme paměť.

Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální vzdělávací plány, které jsou sestaveny na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Virtuální prohlídka zelené třídy

Podívejte se také, jakou máme předzahrádku, jak vypadá vstup od parkoviště, průchod koridorem a zahrada

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti