Historie školky

1939

Prvních 27 dětí se začíná učit v mateřské škole ve Strančicích. Mateřská škola patří pod obecní školu. Správcem je pan Karel Zima a první učitelkou paní Anna Volfová.

1951

Mateřská škola je nyní v samostatné budově, č.p. 235, pronajatá od Ing. Františka Berana za roční nájem 6000 korun. Jde o stejnou budovu, kde se školka nachází i nyní. Ředitelkou se stává paní Anežka Parmová a společně s pěstounkou, kuchařkou a školnicí se starají o 13 dětí v jedné třídě.

1982

Do provozu je uvedena druhá třída v nově přistavěné budově. Stavba trvala jenom jeden a půl roku, za což byla obec pochválena. V tomto roce je ředitelkou paní Marie Plášilová. Do první třídy je zapsáno 27 dětí a do druhé 33 dětí.

1985

Novou ředitelkou se stává paní Eva Vrzalová a spolu se třemi učitelkami se starají o 55 dětí.

1989

Mateřská škola Strančice slaví 50. výročí svého založení. V rámci jubilea se konají oslavy a v budově školy je otevřena výstava o její historii.

2001

Školní rok je zahájen zahradní slavností. Ředitelkou školky se stává Mgr. Pavla Kicková. Mateřská škola má dvě třídy. První s 15 dětmi, sídlí v rodinné vilce pana Františka Berana, za kterou platí obec nájem ve výši 90 000 Kč ročně. Druhá třída s 25 dětmi sídlí v přístavbě.

2002

Dům č.p. 235 je odkoupen obcí od původního majitele. Mateřská škola se stává samostatným subjektem, zřizovatelem je obec Strančice.

2003

Mateřská škola se stává fakultní mateřskou školou spolupracující s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. 40 dětí je rozdělených do dvou tříd. Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem: “Společné, veselé a bezpečné putování s mašinkou”.

2004

Otevírá se třetí třída. Školka má nyní kapacitu 65 dětí. Jedna třída má pouze dopolední provoz, ostatní dvě celodenní. Rekonstrukcí doposud nevyužívaných sklepů v původní vile se uvolnilo druhé patro budovy, ve kterém byly vybudovány dvě ložnice.

2011

Zapsáno je 60 dětí ve třech třídách.

2014

Je zahájena přístavba dvou tříd školky na místě původní zahrady. Na místo ředitelky nastupuje Martina Luková, DiS.

2015

Přístavba dvou tříd byla v červenci zkolaudována a 1. září je zahájen provoz v pěti třídách. Školku navštěvuje 114 dětí. Pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu “Poznáváme svět s mašinkou”.

2016

Během letních prázdnin proběhla velká rekonstrukce ve staré budově – původní tmavé dřevěné stropy byly obnoveny, došlo na výměnu oken, světel a nábytku v modré třídě.

2019

V červené třídě je instalován nový herní prvek – dřevěné patro, které si děti velmi oblíbily. Během jara se podařila ve spolupráci s rodiči kultivace dolní části zahrady, na které jsme vybudovali bosonohý pocitový chodníček. Zruční tatínci vyrobili dětem venkovní kuchyňku z dřevěných palet.

2022

Začali jsme pracovat podle nového školního vzdělávacího programu “Cestujeme s mašinkou krajinou ctností”.

2023

Kapacita školky byla zvýšena na 116 dětí. Zřizovatel plánuje zateplení staré budovy a začali jsme s přípravou rekultivace zahrady ve spolupráci se zahradní designerkou.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti