Vítejte v MŠ Strančice

Mateřská škola ve Strančicích oslavila v prosinci 2020 už 81leté výročí založení. Víte, že do naší školky chodili již babičky a dědečkové našich dětí a někteří se sem se svými vnoučaty rádi vracejí?

Dnešní doba přináší mnoho impulzů a rychlých změn. Děti se ve školce učí na ně reagovat a posilovat tradiční hodnoty. V předškolním kolektivu vznikají nová přátelství, solidarita a empatie, ale i soutěživost a zdravá rivalita.

Naším základním cílem je péče o fyzický a psychický osobnostní rozvoj dětí v souladu se zdravým životním stylem. Druhotným cílem je zvládnutí základních dovedností v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, hrubé a jemné motoriky, rozvoj sebedůvěry. To vše ideálně hrou a s důrazem na jedinečnou dětskou osobnost.

Jídelní lístek

Zde naleznete aktuální jídelní lístek.

Co si právě prozpěvujeme

Nové básničky a písničky najdete v části Zpíváme si.

Plánujeme

Co děti čeká ve školce v nejbližších dnech naleznete na stránce Plánujeme.

Novinky

Od 12. dubna se vrací do školky pouze předškoláci

Návrat předškoláků do školky dopadl dobře a první ranní testování děti zvládly na velkou jedničku! Děkujeme moc rodičům za trpělivost a doufáme, že ve čtvrtek vše půjde ještě o něco lépe… 🙂


Od pondělí 12. dubna se vrací do mateřské školy pouze předškoláci, kteří budou rozděleni ve skupinách po patnácti. Děti budou před vstupem do školky testovat rodiče neinvazitními testy.
Organizační informace již rodiče předškoláků dostali mailem.

Dle Manuálu k provozu škol vzhledem ke COVID-19 je možné od 12. dubna ve školce umístit děti, jejichž rodiče jsou: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené, napište na mail msstrancice@msstrancice.cz. Zaměstnání je třeba doložit potvrzením zaměstnavatele.

 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22 se bude konat od 2. do 16. května 2021 distančním způsobem.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doručí

 • do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: w4xkztw
 • do e-mailu msstrancice@msstrancice.cz
 • poštou
 • osobním podáním v mateřské škole do boxu umístěného za dveřmi do ředitelny v pracovní dny v době 8 – 12 h.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijetí do mateřské školy

K žádosti o přijetí do mateřské školy zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, v případě dítěte se zdravotním oslabením vyjádření školského poradenského zařízení.

Povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let.

Rádi bychom pozvali na osobní návštěvu školky všechny děti, které k nám od září budou nově chodit. Ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci letos nebudeme Den otevřených dveří pořádat. Zveme vás alespoň na novou virtuální prohlídku tříd a venkovních prostor školky. Ve fotogalerii můžete vidět školku z výšky a zahradu.

V případě dotazů volejte 774 40 39 38 nebo pište na mail msstrancice@msstrancice.cz.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti