Vítejte v MŠ Strančice

Mateřská škola ve Strančicích oslavila v prosinci 2020 už 81leté výročí založení. Víte, že do naší školky chodili již babičky a dědečkové našich dětí a někteří se sem se svými vnoučaty rádi vracejí?

Dnešní doba přináší mnoho impulzů a rychlých změn. Děti se ve školce učí na ně reagovat a posilovat tradiční hodnoty. V předškolním kolektivu vznikají nová přátelství, solidarita a empatie, ale i soutěživost a zdravá rivalita.

Naším základním cílem je péče o fyzický a psychický osobnostní rozvoj dětí v souladu se zdravým životním stylem. Druhotným cílem je zvládnutí základních dovedností v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, hrubé a jemné motoriky, rozvoj sebedůvěry. To vše ideálně hrou a s důrazem na jedinečnou dětskou osobnost.

Jídelní lístek

Zde naleznete aktuální jídelní lístek.

Co si právě prozpěvujeme

Nové básničky a písničky najdete v části Zpíváme si.

Plánujeme

Co děti čeká ve školce v nejbližších dnech naleznete na stránce Plánujeme.

Novinky

Vyšetření zraku dětí

Ve čtvrtek 13. května dopoledne přijede do školky odborník z firmy Prima Vizus, aby speciálním přístrojem změřil zrak přihlášeným dětem. Pokud jste ještě neuhradili částku za vyšetření, udělejte tak u p. učitelky ve třídě.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22 se bude konat od 2. do 16. května 2021.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doručí

  • do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: w4xkztw
  • do e-mailu msstrancice@msstrancice.cz
  • poštou na adresu  Mateřská škola, Ke Školce 235, 251 63 Strančice
  • osobním podáním v mateřské škole vhozením do boxu umístěného za dveřmi do ředitelny v pracovní dny v době 8 – 12 h. – vstup z ulice Ke Školce

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijetí do mateřské školy.

K žádosti o přijetí do mateřské školy zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, v případě dítěte se zdravotním oslabením vyjádření školského poradenského zařízení.

Povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let.

Rádi bychom pozvali na osobní návštěvu školky všechny děti, které k nám od září budou nově chodit. Ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci letos nebudeme Den otevřených dveří pořádat. Zveme vás alespoň na novou virtuální prohlídku tříd a venkovních prostor školky. Ve fotogalerii můžete vidět školku z výšky a zahradu.

V případě dotazů volejte 774 40 39 38 nebo pište na mail msstrancice@msstrancice.cz.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti