Vítejte v MŠ Strančice

Mateřská škola ve Strančicích oslaví v prosinci 2020 už 81leté výročí založení. Víte, že do naší školky chodili již babičky a dědečkové našich dětí a někteří se sem se svými vnoučaty rádi vracejí?

Dnešní doba přináší mnoho impulzů a rychlých změn. Děti se ve školce učí na ně reagovat a posilovat tradiční hodnoty. V předškolním kolektivu vznikají nová přátelství, solidarita a empatie, ale i soutěživost a zdravá rivalita.

Naším základním cílem je péče o fyzický a psychický osobnostní rozvoj dětí v souladu se zdravým životním stylem. Druhotným cílem je zvládnutí základních dovedností v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, hrubé a jemné motoriky, rozvoj sebedůvěry. To vše ideálně hrou a s důrazem na jedinečnou dětskou osobnost.

Jídelní lístek

Zde naleznete aktuální jídelní lístek.

Co si právě prozpěvujeme

Nové básničky a písničky najdete v části Zpíváme si.

Plánujeme

Co děti čeká ve školce v nejbližších dnech naleznete na stránce Plánujeme.

Novinky

Vánoční fotografie

Fotografie jsou připravené k vyzvednutí ve třídách v časech 7,00 – 8,15 h., 12,30 – 13,00 h. a po 15,00 h.

 

Inspirace na doma

Vážení rodiče,

od jara jsme se sice o půl roku posunuli, ale znovu jsme se ocitli v náročné a komplikované situaci. Děkuji, že nyní školku využíváte pouze v nezbytně nutném případě, i když to pro vás často není snadné… Věřme, že se co nejdříve vrátíme do normálu.
Pokud bude epidemiologicky nepříznivá situace trvat i další týdny, budou p. učitelky dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, ale do školky nedochází, pravidelně mailem posílat pracovní listy k domácí přípravě. Také p. učitelky z modré a oranžové třídy budou mladším dětem chystat inspiraci na doma. Záleží jen na vás, jestli nabídku využijete.

Doporučujeme weby s nápady na tvoření a další aktivity s dětmi:

Můžete se také inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • dbejte na pravidelný režim
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)

(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30. 3. 2020)

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti