Aktivity

V naší školce se nenudíme, protože nás zaměstnává spousta aktivit. Rozvíjíme umělecké vjemy - často malujeme, zpíváme a tvoříme výrobky z různých materiálů. Předškoláci chodí cvičit každý týden do sokolovny. Stále se učíme mnoho nových věcí.
7,00 - 8,15
Příchod dětí do mateřské školy, volné hry ve třídách, rozhovory s rodiči
8,20 - 8,45
Komunikační kruh 
8,45 - 9,00
Pohybová chvilka
9,00 - 9,15
Svačina
9,15 - 10,00
Hlavní zájmová a vzdělávací činnost
10,00 - 12,00
Pobyt venku, hry v lese, vycházka
12,00 - 13,00
Oběd, hygiena, odchody dětí domů, příprava dětí na odpočinek
13,00 - 14,30
Čtení před spaním, odpočinek, relaxace
14,30 - 15,00
Svačina
15,00 - 17,00
Odpolední činnosti - volné hry, rozhovory s rodiči, odchody dětí domů

 

Nabídka kroužků

Ve školním roce 2018 - 19 nabízíme ve školce tyto zájmové kroužky - šikovné ručičky, keramika, divočina, tanečky, hokus – pokus a angličtina.
©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice.