Aktivity

V naší školce se nenudíme, protože nás zaměstnává spousta aktivit. Rozvíjíme umělecké vjemy – často malujeme, zpíváme a tvoříme výrobky z různých materiálů. Předškoláci chodí cvičit každý týden do sokolovny. Stále se učíme mnoho nových věcí.

7,00 – 8,15 Příchod dětí, volné hry ve třídách
8,20 – 8,45 Komunikační kruh
8,45 – 9,00 Pohybová chvilka
9,00 – 9,15 Svačina
9,15 – 10,00 Hlavní vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu
10,00 – 12,00 Pobyt venku – hry v lese, vycházka
12,00 – 13,00 Oběd, hygiena, odchody dětí domů, příprava dětí na odpočinek
13,00 – 14,30 Čtení před spaním, odpočinek, relaxace
14,30 – 15,00 Svačina
15,00 – 17,00 Odpolední činnosti a odchody dětí domů

Nabídka kroužků

Ve školním roce 2023 – 24 mohou děti navštěvovat kroužek Divočin, který organizuje Klub Čtyřlístek. Oblíbené u dětí je Hravé lyžování, které se konalo v lednu 2024 v Chotouni. 

Ve školce máme keramickou pec KITTEC , kterou využívají p. učitelky pro vypalování výrobků dětí. 

 

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti