Aktivity

V naší školce se nenudíme, protože nás zaměstnává spousta aktivit. Rozvíjíme umělecké vjemy – často malujeme, zpíváme a tvoříme výrobky z různých materiálů. Předškoláci chodí cvičit každý týden do sokolovny. Stále se učíme mnoho nových věcí.

7,00 – 8,15
Příchod dětí, volné hry ve třídách
8,20 – 8,45
Komunikační kruh 
8,45 – 9,00
Pohybová chvilka
9,00 – 9,15
Svačina
9,15 – 10,00
Hlavní vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu
10,00 – 12,00
Pobyt venku – hry v lese, vycházka
12,00 – 13,00
Oběd, hygiena, odchody dětí domů, příprava dětí na odpočinek
13,00 – 14,30
Čtení před spaním, odpočinek, relaxace
14,30 – 15,00
Svačina
15,00 – 17,00
Odpolední činnosti a odchody dětí domů

 

Nabídka kroužků

Ve školním roce 2019 – 20  mohou pouze předškoláci navštěvovat tyto kroužky – šikovné ručičky, angličtina, divočina, tanečky a hokus – pokus.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice.