Aktivity

V naší školce se nenudíme, protože nás zaměstnává spousta aktivit. Rozvíjíme umělecké vjemy – často malujeme, zpíváme a tvoříme výrobky z různých materiálů. Předškoláci chodí cvičit každý týden do sokolovny. Stále se učíme mnoho nových věcí.

7,00 – 8,15

Příchod dětí, volné hry ve třídách

8,20 – 8,45

Komunikační kruh 

8,45 – 9,00

Pohybová chvilka

9,00 – 9,15

Svačina

9,15 – 10,00

Hlavní vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu

10,00 – 12,00

Pobyt venku – hry v lese, vycházka

12,00 – 13,00

Oběd, hygiena, odchody dětí domů, příprava dětí na odpočinek

13,00 – 14,30

Čtení před spaním, odpočinek, relaxace

14,30 – 15,00

Svačina

15,00 – 17,00

Odpolední činnosti a odchody dětí domů

Nabídka kroužků

Ve školním roce 2021 – 22 mohou předškoláci navštěvovat šikovné ručičky, divočiny a tanečky.

Ve školce máme keramickou pec KITTEC , kterou využívají p. učitelky pro vypalování výrobků dětí. 

 

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti