Vánoční fotografie

Fotografie jsou připravené k vyzvednutí ve třídách v časech 7,00 – 8,15 h., 12,30 – 13,00 h. a po 15,00 h.

 

Inspirace na doma

Vážení rodiče,

od jara jsme se sice o půl roku posunuli, ale znovu jsme se ocitli v náročné a komplikované situaci. Děkuji, že nyní školku využíváte pouze v nezbytně nutném případě, i když to pro vás často není snadné… Věřme, že se co nejdříve vrátíme do normálu.
Pokud bude epidemiologicky nepříznivá situace trvat i další týdny, budou p. učitelky dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, ale do školky nedochází, pravidelně mailem posílat pracovní listy k domácí přípravě. Také p. učitelky z modré a oranžové třídy budou mladším dětem chystat inspiraci na doma. Záleží jen na vás, jestli nabídku využijete.

Doporučujeme weby s nápady na tvoření a další aktivity s dětmi:

Můžete se také inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • dbejte na pravidelný režim
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)

(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30. 3. 2020)

Opatření v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací

Od 2. listopadu do mateřské školy přivádí a vyzvedá dítě jen jedna osoba, která má roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Do šaten vstupuje pouze určený počet osob a všichni dodržují doporučené rozestupy. 

Dětem bude při příchodu do tříd měřena bezdotykovým teploměrem teplota a budou si hned mýt ruce mýdlem. 

Hračky z domova se zakazuje do mateřské školy nosit. 


Vybráno ze Školního řádu – Do mateřské školy patří pouze děti zdravé. Pokud je zákonný zástupce opakovaně upozorňován na nevyhovující zdravotní stav dítěte (rýma, kašel apod.), může učitelka požadovat lékařské potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
Vybráno z Manuálu pro provoz škol na školní rok 2020 – 21 – Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy, průjem, ztráta chuti a čichu apod., ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do mateřské školy, zákonný zástupce ho odvádí, poté telefonicky kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu.


Na základě Nařízení vlády se minimálně do ukončení nouzového stavu nebudou konat  žádné zájmové kroužky ani cvičení v sokolovně. 


V týdnu od 12. října jsme ve školce vydezinfikovali generátorem zapůjčeným od Dobrovolných hasičů ze Svojšovic všechny prostory tříd, ložnic a šaten.


10. září – Od 10. září vstupujte do uzavřených prostor mateřské školy s rouškou či jinak zakrytými dýchacími cestami.

 

 

 

Sokolovna

Minimálně do ukončení nouzového stavu – tj. do 12. prosince – děti nebudou chodit cvičit do sokolovny.


Od října budou chodit děti z modrého, oranžového a zeleného vagónku jednou týdně na pravidelné dopolední cvičení v sokolovně.  V pondělí 5. října půjdou cvičit děti z oranžového vagónku, v úterý 6. října ze zeleného a ve středu 7. října z modrého vagónku. Prosíme, abyste dětem připravili do baťůžku tričko s krátkým rukávem, tepláky, obuv na cvičení a dobře uzavíratelnou lahvičku s pitím.

Děkujeme za spolupráci 🙂

 

 

Zájmové kroužky

Minimálně do ukončení nouzového stavu – tj. do 12. prosince – se nebudou zájmové kroužky konat. 


V letošním školním roce budou ve školce čtyři kroužky – šikovné ručičky, divočiny, tanečky a hokus – pokus. Plánovaná keramika se nebude konat vzhledem k nízkému zájmu.

Kroužky se budou konat od 16 h. v zelené třídě, končit budou v 16,45 h. Divočiny budou v lese nedaleko školky, končí v 17 hodin. Po skončení kroužku předávají lektoři děti přímo rodičům. Kroužky začínají od 5. října, jsou přednostně určeny pro předškoláky.

Informace o organizaci kroužků a způsobu přihlašování se rodiče dozvěděli na schůzkách v září.

 

Výlet do Muzea Josefa Lady

Ve středu 16. září pojedou děti ze zeleného vagónku na výlet autobusem a vlakem do Muzea Josefa Lady v Hrusicích. 

Prosíme, abyste děti přivedli do školky do 8 hodin. Do baťůžku jim připravte lahev s pitím, roušku v sáčku a pláštěnku. Děti bude možné vyzvednout po obědě nejdříve ve 13 hodin.

Děkujeme za spolupráci 🙂

Nový školní rok se blíží…

Školní rok 2020 – 21 začíná v úterý 1. září. Děti přivádějte do školky od 7.00 do 8.15 h. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno na vstupních dveřích školky v závěru posledního srpnového týdne.    

Vstup do šatny u žluté třídy je možný pouze dveřmi, ke kterým se nejlépe dostanete z ulice Ke Školce. Pro příchod k šatnám ostatních tříd je možné využít parkování na parkovišti nad školkou, případně parkování v ulici. Pokud přicházíte pěšky od Strančic do kterékoliv třídy, je lépe volit cestu z ulice, protože k parkovišti nevede přechod. 

V prvních zářijových dnech se budou v modré, oranžové a zelené třídě konat schůzky rodičů s informacemi k novému školnímu roku. Rodiče nově nastupujících dětí měli schůzku již v červnu.

Připomínáme rodičům nově nastupujících dětí, aby první den nástupu dítěte do školky přinesli vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře, přihlášku ke stravování a informovaný souhlas. 

Adaptace dětí v mateřské škole 

Těšíme se na všechna dobrodružství, která si letos s dětmi ve školce užijeme. 🙂

 

Krásné prázdniny!

Všem dětem i dospělým přejeme krásné léto plné slunečných dnů, pohody, odpočinku a výletů…

 

Na děti se znovu těšíme v úterý 1. září 2020.

Přerušení provozu mateřské školy

Upozoňujeme zákonné zástupce, že od 13. července do 31. srpna bude v mateřské škole po dohodě se zřizovatelem přerušen provoz.

Na děti se znovu těšíme v úterý 1. září. Informace o rozdělení dětí do tříd od nového školního roku bude vyvěšena na vstupních dveřích školky.

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti