Od 12. dubna se vrací do školky pouze předškoláci

Návrat předškoláků do školky dopadl dobře a první ranní testování děti zvládly na velkou jedničku! Děkujeme moc rodičům za trpělivost a doufáme, že ve čtvrtek vše půjde ještě o něco lépe… 🙂


Od pondělí 12. dubna se vrací do mateřské školy pouze předškoláci, kteří budou rozděleni ve skupinách po patnácti. Děti budou před vstupem do školky testovat rodiče neinvazitními testy.
Organizační informace již rodiče předškoláků dostali mailem.

Dle Manuálu k provozu škol vzhledem ke COVID-19 je možné od 12. dubna ve školce umístit děti, jejichž rodiče jsou: 

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené, napište na mail msstrancice@msstrancice.cz. Zaměstnání je třeba doložit potvrzením zaměstnavatele.

 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22 se bude konat od 2. do 16. května 2021 distančním způsobem.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doručí

 • do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: w4xkztw
 • do e-mailu msstrancice@msstrancice.cz
 • poštou
 • osobním podáním v mateřské škole do boxu umístěného za dveřmi do ředitelny v pracovní dny v době 8 – 12 h.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijetí do mateřské školy

K žádosti o přijetí do mateřské školy zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, v případě dítěte se zdravotním oslabením vyjádření školského poradenského zařízení.

Povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let.

Rádi bychom pozvali na osobní návštěvu školky všechny děti, které k nám od září budou nově chodit. Ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci letos nebudeme Den otevřených dveří pořádat. Zveme vás alespoň na novou virtuální prohlídku tříd a venkovních prostor školky. Ve fotogalerii můžete vidět školku z výšky a zahradu.

V případě dotazů volejte 774 40 39 38 nebo pište na mail msstrancice@msstrancice.cz.

Ukliďme les okolo školky

Vše je připravené – pytlomat i rukavice, barevná vajíčka i stužky. Jen to počasí si dělá, co chce… Prší jen se leje… 🙁

Několik statečných se v půl desáté u školky přeci jen sešlo – MOC DÍKY!!! Nasazené pláštěnky, deštníky v ruce… – ale chuť pomoci přírodě nikomu nechyběla! Jste skvělí!

Nakonec se povedlo nasbírat 13 plných pytlů odpadků!


Tak a je to! Registrovala jsem naši školku v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko v sobotu 27. března. Sejdeme se v 9.30 h. u školky, pytle a rukavice máme od podporovatele akce – našeho Obecního úřadu. Domluvíme se, kam se kdo vypraví a ve 12 hodin se zase sejdeme u školky s úlovkem z lesa. Těšíme se na vás 🙂


Jaro už klepe na dveře, na zahradách kvetou sněženky a z hlíny vyrůstají další rostlinky…Na stránce Ukliďme Českohttps://www.uklidmecesko.cz  je plno zajímavých příspěvků, možná jste viděli výborné video – https://www.facebook.com/UklidmeCesko/videos/1081159822390428

Někteří rodiče už do mailu posílají fotky, jak s dětmi při procházce nasbírali plné pytle odpadků… Díky, že jste se do úklidu okolí sami aktivně pustili!

 

 

Březen – měsíc knihy

Kdyby bylo všechno, jak být má, šly bychom v březnu s dětmi ze všech tříd na návštěvu do knihovny. Tam by dětem paní knihovnice řekla, k čemu knihovna je, jak se máme správně chovat ke knížkám a pak by si děti prohlédly knížky, které by je zajímaly. Také by za dětmi v březnu přijel náš oblíbený ilustrátor Adolf Dudek, který k nám jezdí pravidelně několik let. Jenže – všechno je jinak…

Věřím, že u vás doma knížky nechybí a že po knížce alespoň jednou denně sáhnete nejen vy, ale hlavně že také chvíli denně čtete dětem.

Už několik let je školka zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Teď mají na webu kampaň podporující čtení – Kdy jindy, když ne teď. V každé třídě máme dětem přístupnou poličku s knihami, které si děti můžou prohlížet.  Loni – když byly ještě dobré časy – přišlo několik maminek, tatínků a babiček číst dětem ve školce před odpočinkem. Rádi bychom se k této tradici vrátili, ale musíme zatím počkat…

Předškoláci ze zelené třídy mají tento týden doma vytvořit záložku do knihy a pak mohou poslat fotku.

Abychom březen – měsíc knihy užili nějak “společně”, budeme moc rádi, když do mailu pošlete fotku ze společného čtení s dětmi nebo napište, jaká je oblíbená knížka vašeho dítěte či jakou knížku teď dětem čtete před spaním… Těšíme se 🙂

 

 

Prodloužení přerušení provozu mateřské školy od 1. března

Přerušení provozu v mateřské škole bude delší, pravděpodobně až do Velikonoc…. 


Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. února t.r. se omezuje v mateřské škole provoz a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole od 1. do 19. března 2021.

Děkujeme za pochopení

 

 

Inspirace na doma

Vážení rodiče,

po roce se opět ocitáme se v náročné době. Jistě máte sami plno nápadů, co s dětmi dělat a čím je zabavit. Pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, posílají paní učitelky pracovní listy k tématu týdne, které děti po návratu do školky přinesou vyplněné.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Děti, které ještě nejsou předškoláky, není nutné a ani vhodné cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školními úkoly“.

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
 • dbejte na pravidelný režim
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení…)
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době uzavření mateřské školy.
(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30.3.2020)

Inspirativní weby: www.predskolaci.cz  /   www.detsky-web.cz  / www.tvorivedeti.cz  /  www.sikovny-cvrcek.cz  /  www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jarohttp://krokotak.com /  https://cz.pinterest.com / https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni / https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ / https://www.hravylety.cz/domaci-bojovky / http://www.juchuuu.cz/stahovani/ /  https://www.skolazvesela.cz/category/predskolakhttps://www.hellowonderful.co/category/play /

Národní pedagogický institut připravil pro rodiče předškolních dětí inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.
Úvod k sérii           https://youtu.be/GRR6Efa-R1k
Čteme spolu          https://youtu.be/rKs0KYvDybY
Spolu na zahradě  https://youtu.be/ePuUeCNij0Q
Pečeme spolu        https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs

Budeme moc rádi, když pošlete do školkového mailu fotky z tvoření s dětmi.

 

 

 

 

 

Plánované akce RUŠÍME

Z důvodu velmi špatné epidemiologické situace a předpokládaného nízkého počtu dětí ve třídách se karneval ve středu 24. února nebude konat. 

Také vyšetření zraku dětí Prima Vizus, které se mělo konat ve čtvrtek 25. února, budeme přesouvat na příznivější termín.

V pondělí 22. února měl začít pro přihlášené děti pětidenní kurz Hravého lyžování na Chotouni, ale vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu nebude. Organizátoři již informovali, že budou rodičům přihlášených dětí vracet zálohy.

Děkuji za pochopení a věřme, že se snad brzo situace uklidní…

 

Obnovení provozu školky

V pondělí 22. února bude provoz školky opět plně obnoven v oranžové a zelené třídě.

Ve žluté, červené a modré třídě bude celý týden od 22. do 26. února z organizačních důvodů provoz zkrácený od 7,00 do 13,00 h.  

Děti ze žluté a modré třídy, které byly v karanténě nařízené Krajskou hygienickou stanicí, se do školky mohou vrátit pouze s negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, nejlépe odeslaným do mailu msstrancice@msstrancice.cz.

Opakovaně zdůrazňuji, že do školky mohou být přijaty pouze děti bez příznaků respiračního onemocnění. S ohledem na stále špatnou epidemiologickou situaci prosím, abyste školku využívali jen v nezbytném případě.

Děkuji za Vaši vstřícnost
Martina Luková, ředitelka

 

Přerušení provozu školky – aktualizace k 16. únoru

Ve žluté a modré třídě je do pátku 19. 2. karanténa, běžný provoz bude pravděpodobně obnovený v pondělí 22. 2. Rodiče dětí jsou informování mailem, Krajská hygienická stanice je již informovala o dalším postupu.

V červené, oranžové a zelené třídě
je z organizačních důvodů do 19. 2. přerušený provoz,

 

Tříkrálová koleda letos jinak

Letošní koledu jsme s dětmi zvládli jen ve třídách bez pochůzky po obci. Zazpívali jsme si koledu “My tři králové jdeme k vám…” s doprovodem Orffových nástrojů, prošli jsme se v průvodu a pak jsme si rozděli sladké dobroty, které jsme dostali sponzorsky z Restaurace u Milotů. Děkujeme 🙂

Pokud byste chtěli letos přispět na Tříkrálovou sbírku, můžete zde.


Z důvodů zhoršené epidemiologické situace nebudeme pořádat Tříkrálovou koledu s průvodem po Strančicích. Bílá trička tedy nemusíte dětem připravovat.

 

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice. Prohlášení o přístupnosti