Co nás čeká ve školce, až se znovu sejdeme

Budeme – li předpokládat, že se ve školce sejdeme hned v úterý po Velikonocích, můžou se děti ze žlutého, červeného a oranžového vagónku těšit ve čtvrtek 16. dubna na skvělého bubeníka Petra Šušora.

Paní učitelky v červeném a modrém vagónku plánují na 16. dubna od čtyř hodin jarní rodinnou dílnu. Co budete na dílnu potřebovat, najdete s předstihem v mailu.

Děti z oranžového vagónku se dozví o tom, jak chránit Zemi, v ekologickém programu Duchové z popelnic ve středu 22. dubna. Ve čtvrtek 23. dubna budou mít děti ze zeleného vagónku program Malé technické univerzity Malý zpracovatel odpadu.

Na čtvrtek 23. dubna plánujeme Den otevřených dveří. Zveme rodiče a děti, které půjdou k zápisu na příští školní rok, k návštěvě školky. Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a jak s dětmi pracujeme 🙂

Poslední dubnový den dopoledne strávíme na zahradě školky, kde si užijeme v převlecích čarodějů a čarodějnic zábavné čarodějnické hry. Doufáme, že nám letos bude přát počasí a doufáme, že se opravdu v dubnu sejdeme… 🙂

Je samozřejmě také možné, že se ve školce uvidíme až v květnu… Všechny naplánované akce na duben by tedy byly zrušené a také Den otevřených dveří by se přesunul na jiný den.

Inspirace na doma

Vážení rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání: www.predskolaci.cz  /   www.detsky-web.cz  /  www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:  www.tvorivedeti.cz  /  www.sikovny-cvrcek.cz  /  www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne  /  http://krokotak.com/

Náměty, nápady, inspirace – nejen pro vychovatelky školních družin https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/1584660421_n%C3%A1pady-n%C3%A1m%C4%9Bty-inspirace%20-%20web.pdf

(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30.3.2020)

Přerušení provozu mateřské školy od 12. března do odvolání

Přerušení provozu MŠ do odvolání

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Potvrzená žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy bude k vyzvednutí v ředitelně školky ve středu 11. března do 16 hodin, další dny po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Aktivity školky a zájmové kroužky se ruší do odvolání

Vzhledem k mimořádné situaci se od 11. března do odvolání ruší veškeré plánované akce – návštěva knihovny, divadla a workshopy ve školce, fotografování dětí, brigáda na zahradě – a také zájmové kroužky – šikovné ručičky, divočiny, angličtina, tanečky a hokus – pokus. Lektoři kroužků o tom budou informovat rodiče přihlášených dětí mailem.

Děkujeme za pochopení

Důležité upozornění v souvislosti s šířením viru COVID-19 – 7. 3. 2020

V případě, že se v sobotu 7. března a později vracíte z Itálie nebo jiných rizikových oblastí, platí pro vás opatření Ministerstva zdravotnictví o nařízené karanténě, tj. jste povinni kontaktovat lékaře, který karanténu nařídí.  Celou informaci a postup naleznete zde https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_1.html
Pokud jste v uplynulém týdnu s dětmi navštívili Itálii nebo jinou rizikovou oblast, vrátili se dříve než 7. března a neplatí tak na vás opatření Ministerstva zdravotnictví, prosíme, abyste po dobu dvou týdnů omluvili dítě z mateřské školy. Těchto 14 dnů je klíčových pro případnou identifikaci a přenos nemoci.

V souvislosti se snahou minimalizovat rizika související se šířením viru COVID-19 upozorňujeme, že od 9. března budou platit zpřísněná pravidla při přebírání dětí v mateřské škole s ohledem na jejich zdravotní stav.

Děkujeme všem za ohleduplnost a odpovědný přístup.

V mateřské škole nyní dohlížíme ve zvýšené míře na správnou a důkladnou hygienu rukou, připomínáme dětem myti rukou vždy po použití toalety, po návratu z venku a před jídlem. Děti motivujeme názorným letákem s obrázky správného mytí rukou vydaným SZÚ – zde  Prostory mateřské školy jsou nyní v rámci úklidu zvýšeně dezinfikovány.

 

 

Pozvánka ke čtení dětem

Březen – měsíc knihy – je tu, takže zveme všechny maminky, tatínky, babičky nebo dědečky do školky na čtení dětem před odpočinkem.

Čteme každý den přibližně od jedné hodiny v pěti ložnicích. Můžete si přinést svou knížku nebo číst z knížek ze školky. Pokud máte chuť číst dětem ve školce, domluvte se s paní učitelkou ve třídě.

Přijďte, těšíme se na vás!

10. Šešovický masopust

Masopust se vydařil, Děkujeme, že jste s dětmi přišli… 🙂


V sobotu 22. února se bude konat v sousedních Svojšovicích už 10. Šešovický masopust.

Krátce po 13 hodině budou vystupovat děti z oranžového a zeleného vagónku. Prosíme, abyste děti v maskách přivedli ve 12,55 h. k pódiu; moc děkujeme…

I když Vaše děti nevystupují, přijďte se na masopust jen podívat, ochutnat jitrnice a pivo, výborné koláče a jiné dobroty. Rodinné centrum Lodička pro děti jako každý rok připraví zábavné soutěže, tak se máte vy i děti nač těšit…

My se těšíme na viděnou s vámi 🙂

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice.