Prázdninový provoz

Ve dnech 1 – 10. července bude ve školce prázdninový provoz. Pokud byste o něj měli zájem, vyplníte závaznou přihlášku a nejpozději do 5. června předáte p. učitelkám.

Obnovení provozu školky

“Svět je zase v pořádku….” 🙂 Takový pocit jsem si odnášela při dopoledním procházení tříd v pondělí 25. května. Tolik radosti ze shledání, úsměvů a pohody školka dlouho nezažila. Bylo krásné vidět, jak jsou děti rády, že se zase sešly po dlouhé době. První týden ve školce jsme si všichni moc užili…

Děkujeme všem rodičům za respektování nastavených pravidel.


Děkujeme za rychlou reakci téměř všem rodičům. Je skvělé, že zájem o znovuotevření školky je tak veliký. Také se těšíme, až se znovu s dětmi za pár dnů uvidíme. 🙂

V mailu již máte organizační pokyny po obnovení provozu a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které přinesete vyplněné a podepsané v první den nástupu dítěte zpět do školky.

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020 – 21

Zápis na nový školní rok se bude letos konat od 2. do 16. května bez přítomnosti dětí.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu a v případě dítěte se zdravotním znevýhodněním s kopii vyjádření školského poradenského zařízení zašlete datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo osobně donesete do boxu určeného pro přihlášky umístěného u ředitelny v pracovní dny v době od 8 do 12 hodin.

Den otevřených dveří se letos vzhledem k epidemiologické situaci nebude konat. Děkujeme za pochopení

Pravidla a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  – 2020 – 21

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – 2020-21

Co dělají děti, když nejsou ve školce

I když je školka zavřená, děti se doma rozhodně nenudí. A kdyby náhodou opravdu nevěděly, co dělat, posílají jim paní učitelky jednou týdně snadné pracovní listy k vyplnění. Jsou samozřejmě dobrovolné, ale přesto jsme zvědaví, kolik dětí donese po návratu do školky pracovní  listy hotové.

Děti ze žlutého, červeného a modrého vagónku budou zdobit okna třídy velkými květinami. Už si pro nevybarvené kytky několik dětí s rodiči do školky přišlo. Moc se těšíme na výsledek.

Ve fotogalerii se můžete podívat na domácí výtvory dětí.

 

Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému z webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z textu na webu vybíráme důležitou informaci: “Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní rodič dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis je ke stažení na výše uvedeném webu MPSV.

 

 

Inspirace na doma

Vážení rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • dbejte na pravidelný režim
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání: www.predskolaci.cz  /   www.detsky-web.cz  /  www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:  www.tvorivedeti.cz  /  www.sikovny-cvrcek.cz  /  www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne  /  http://krokotak.com/

Náměty, nápady, inspirace – nejen pro vychovatelky školních družin https://www.nidv.cz/images/npublications/publications/files/1584660421_n%C3%A1pady-n%C3%A1m%C4%9Bty-inspirace%20-%20web.pdf

(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30.3.2020)

Přerušení provozu mateřské školy od 12. března do odvolání

Přerušení provozu MŠ do odvolání

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Potvrzená žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření mateřské školy bude k vyzvednutí v ředitelně školky ve středu 11. března do 16 hodin, další dny po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace.

Aktivity školky a zájmové kroužky se ruší do odvolání

Vzhledem k mimořádné situaci se od 11. března do odvolání ruší veškeré plánované akce – návštěva knihovny, divadla a workshopy ve školce, fotografování dětí, brigáda na zahradě – a také zájmové kroužky – šikovné ručičky, divočiny, angličtina, tanečky a hokus – pokus. Lektoři kroužků o tom budou informovat rodiče přihlášených dětí mailem.

Děkujeme za pochopení

©2018 Web design Dana Jirásková, obsah MŠ Strančice.