Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 - 20 - tzv. školkovné - zde