Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 – 20 – tzv. školkovné – zde