Školní rok 2023 – 24 jsme zahájili v pátek 1. září ve všech pěti třídách.

Děti přivádějte do školky mezi 7.00 a 8.15 h. Do žluté třídy se nejlépe dostanete vstupem vrátky z ulice Ke Školce. Parkoviště nad školkou bude otevřené vždy v době 7.00 – 8.15, 12.30 – 13.00 a 15.00 – 17.00 h. Mimo uvedené časy jsou vrata parkoviště zavřená. Pokud přicházíte pěšky do kterékoliv třídy, je bezpečnější volit cestu z ulice, k parkovišti nevede přechod pro chodce.

Prosíme rodiče nově zapsaných dětí, aby v první den nástupu do MŠ přinesli vyplněný evidenční list přihlášku ke stravování

Adaptace dětí v MŠ 

Platby v MŠ – šk. rok 2023 – 24

Těšíme se na vše, co nás ve školce čeká… 🙂