Přejeme všem dětem i rodičům krásné svátky plné pohody a radosti a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti!

Martina Luková a celý tým mateřské školy