Pro letošní rok jsme cvičení v sokolovně a tělocvičně ukončili. Děti si budou užívat cvičení a hry na zahradě.

Děkujeme za celoroční pomoc s přípravou batůžků!