Zápis do mateřské školy na školní rok 2021 – 22 se bude konat od 2. do 16. května 2021 distančním způsobem.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce doručí

  • do datové schránky mateřské školy – ID datové schránky: w4xkztw
  • do e-mailu msstrancice@msstrancice.cz
  • poštou
  • osobním podáním v mateřské škole do boxu umístěného za dveřmi do ředitelny v pracovní dny v době 8 – 12 h.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Kritéria pro přijetí do mateřské školy

K žádosti o přijetí do mateřské školy zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, v případě dítěte se zdravotním oslabením vyjádření školského poradenského zařízení.

Povinnost plnit povinné předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let.

Rádi bychom pozvali na osobní návštěvu školky všechny děti, které k nám od září budou nově chodit. Ale vzhledem ke špatné epidemiologické situaci letos nebudeme Den otevřených dveří pořádat. Zveme vás alespoň na novou virtuální prohlídku tříd a venkovních prostor školky. Ve fotogalerii můžete vidět školku z výšky a zahradu.

V případě dotazů volejte 774 40 39 38 nebo pište na mail msstrancice@msstrancice.cz.