Zápis na nový školní rok se bude letos konat od 2. do 16. května bez přítomnosti dětí.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu a v případě dítěte se zdravotním znevýhodněním s kopii vyjádření školského poradenského zařízení zašlete datovou schránkou, e-mailem, poštou nebo osobně donesete do boxu určeného pro přihlášky umístěného u ředitelny v pracovní dny v době od 8 do 12 hodin.

Den otevřených dveří se letos vzhledem k epidemiologické situaci nebude konat. Děkujeme za pochopení

Pravidla a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  – 2020 – 21

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – 2020-21