Návrat předškoláků do školky dopadl dobře a první ranní testování děti zvládly na velkou jedničku! Děkujeme moc rodičům za trpělivost a doufáme, že ve čtvrtek vše půjde ještě o něco lépe… 🙂


Od pondělí 12. dubna se vrací do mateřské školy pouze předškoláci, kteří budou rozděleni ve skupinách po patnácti. Děti budou před vstupem do školky testovat rodiče neinvazitními testy.
Organizační informace již rodiče předškoláků dostali mailem.

Dle Manuálu k provozu škol vzhledem ke COVID-19 je možné od 12. dubna ve školce umístit děti, jejichž rodiče jsou: 

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud se na vás vztahuje výše uvedené, napište na mail msstrancice@msstrancice.cz. Zaměstnání je třeba doložit potvrzením zaměstnavatele.