Vážení rodiče,

od jara jsme se sice o půl roku posunuli, ale znovu jsme se ocitli v náročné a komplikované situaci. Děkuji, že nyní školku využíváte pouze v nezbytně nutném případě, i když to pro vás často není snadné… Věřme, že se co nejdříve vrátíme do normálu.
Pokud bude epidemiologicky nepříznivá situace trvat i další týdny, budou p. učitelky dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, ale do školky nedochází, pravidelně mailem posílat pracovní listy k domácí přípravě. Také p. učitelky z modré a oranžové třídy budou mladším dětem chystat inspiraci na doma. Záleží jen na vás, jestli nabídku využijete.

Doporučujeme weby s nápady na tvoření a další aktivity s dětmi:

Můžete se také inspirovat následujícími doporučeními:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…)
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
  • dbejte na pravidelný režim
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…)
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…)

(převzato z Bulletinu Národního pedagogického institutu České republiky, vydáno 30. 3. 2020)